ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που παρέχουμε μέσω των συνεργασιών με ισχυρούς και αξιόπιστους ανταποκριτές.
Με στόχο πάντα το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

 

Αεροπορικές εισαγωγές /εξαγωγές

Τελωνειακές διαδικασίες

Παραλαβή από τον εξαγωγέα

Παράδοση εμπορευμάτων από εισαγωγή 

Αποστολές έργων τέχνης  Συσκευασία & Ανασυσκευασία

Σήμανση

Απεντόμωση

Διαχείριση επικινδύνων φορτίων 

Αυθημερόν αποστολές 

Διαχείριση πολυτίμων φορτίων