διεθνείς μεταφορές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Η εταιρία μας συνεργάζεται με ισχυρούς και αξιόπιστους ανταποκριτές, αυτό μας δίνει την δυνατότητα να τοποθετούμε σε προτεραιότητα την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση των φορτίων των πελατών της. Επίσης μας καθιστά έναν αξιόπιστο συνεργάτη στις οδικές μεταφορές φορτίων σε όλη την Ευρώπη.
Με στόχο πάντα το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

 

Μεταφορές groupage και ολόκληρου φορτίου

Μεταφορές σε παλέτες αλλά και σε κάθε είδους συσκευασίας (βαρέλια, κιβώτια, χύμα)

Μεταφορές επικίνδυνων υλικών (ADR)

Μεταφορές σε ελεγχόμενη θερμοκρασία

Μεταφορά οικοσκευών εντός & εκτός Ελλάδας

Μεταφορά Εκθεσιακών προϊόντων

Ασφάλιση εμπορευμάτων