ΕΙΔΙΚΕΣ & ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ & ΒΑΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε ειδικές μεταφορές βαρέων μηχανημάτων και αντικειμένων, χωματουργικών μηχανημάτων, καθώς και επαγγελματικών βαρέων οχημάτων.

 

Πραγματοποιούμε φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση εργοταξίων και βιομηχανιών.

 

Οι ειδικές μεταφορές απαιτούν οργάνωση, εμπειρία και πρόβλεψη έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. Στην εταιρεία μας γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για μια ασφαλή και γρήγορη μεταφορά.