ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει την έκδοση ειδικών αδειών για την μεταφορά βαρέων οχημάτων. Η άδεια αυτή είναι απαραίτητη όταν το όχημα υπερβαίνει σε διαστάσεις και βάρος από τα παρακάτω όρια:

 

Μήκος: 16,5 μέτρα

Πλάτος: 2,5 μέτρα

Ύψος: 4 μέτρα

Βάρος: 40 τόνους

 

Απαραίτητα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την κίνηση των βαρέων οχημάτων ειδικών μεταφορών:

 

Άδεια κυκλοφορίας ελκυστήρα και ρυμουλκού

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ελκυστήρα και ρυμουλκού

Σκαρίφημα του οχήματος και του φορτίου (με πλήρη περιγραφή διαστάσεις και βάρη

Δήλωση ημερομηνιών – τόπος φόρτωσης και τόπος εκφόρτωσης