ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ

 

Αναλαμβάνουμε την μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους, για όπου επιθυμείτε να στείλετε, εντός και εκτός Ελλάδος. Με φορτηγά Εθνικών και Διεθνών μεταφορών και με δικά μας άτομα για εντός Θεσσαλονίκης. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσης αντικειμένων εντός Ελλάδος. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορούμε να στείλουμε Άτομο της εταιρίας μας για να κάνει μια εκτίμηση των αντικειμένων σας.

 

Ενοικίαση μόνο του φορτηγού

Ενοικίαση μόνο του ανυψωτικού

Ενοικίαση Αναβατορίου σε Επαγγελματίες

Παροχή μόνο προσωπικού για τη μεταφορά

Απλή μεταφορά (φόρτωση – εκφόρτωση)

Μεταφορά με συσκευασία στα έπιπλα & τις ηλεκτρικές συσκευές

Μεταφορά με συσκευασία στον ιματισμό

Μεταφορά με συσκευασία – αποσυσκευασία στα υαλικά, πίνακες, είδη οικιακής χρήσης

Ολοκληρωμένη μεταφορά από πόρτα σε πόρτα με το κλειδί στο χέρι